Kameraovervåkning

Vi tilbyr moderne kameraovervåkning tilpasset alle ønsker og behov. Kamerasystemet kan kobles opp mot vår alarmstasjon, og inngå i perimeter- eller skallsikring. På den måten kan systemet varsle før en situasjon oppstår. Kameraovervåkning fungerer som preventiv sikring, og bidrar til å redusere sannsynligheten for kriminelle handlinger som hærverk, tyveri, ran og svinn.

Kontakt oss

Jack W. Grøgaard

Daglig leder

35 99 11 11
post@1alarm.no

Tom Grøgaard

Salg & Service

35 99 11 11
post@1alarm.no

Per Magnus Larsgård

Salg & Marked

35 99 11 11
post@t1alarm.no
Interessert i våre tjenester?
Snakk med oss i dag!